Aangezien de Vereniging van Regionale Gezondheidsdienst Artsen (VRA) in actie is zullen er op bepaalde poliklinieken en gezondheidscentra geen medici aanwezig zijn. Echter zal de leiding van de RGD ‘op aangepaste wijze’ de medische zorg voor de rechthebbenden bieden.

 

In een perspericht geeft de RGD-leiding aan dat er maatregelen getroffen worden om de zorg van de RGD-cliënten te garanderen, bijvoorbeeld middels doorverwijzing.

 

Comentar

Comentar