spot_img
spot_img

DNA-vergadering op maandag 2 maart

Atualizado há

Voor maandag 12 maart heeft parlementsvoorzitter om 10.00 uur een huishoudelijke vergadering uitgeschreven. De agenda van De Nationale Assemblee (DNA) van 22 januari zal dan worden voortgezet. Minister Edward Belfort van Justitie en Politie moet nog antwoord geven op vragen inzake de wijziging van de Loterijbelasting.

 

Verder staan op de agenda goedkeuring van het herziene Handvest van de ‘Organisation of Islamic Cooperation’, behandeling van de ontwerpwet inzake bestrijden van onrechtmatig bezetten of in gebruik nemen van percelen en gebouwen (Wet onrechtmatige occupatie van percelen en gebouwen), alsmede de anti-corruptiewet en wijziging van het Wetboek van Strafrecht.

 

De vele vragen over de integrale wijziging van het Wetboek van Strafrecht moeten nog door minister Belfort beantwoord worden. Tijdens de vorige vergadering van 12 februari werden indringende vragen gesteld over strafverzwaring bij zedendelicten, in geval van minderjarige kinderen. Eveneens wensen de assembleeleden meer duidelijkheid te krijgen over de doodstraf en regels over Voorwaardelijke Invrijheidstelling. De bewindsman moest naar eigen zeggen eerst zijn deskundigen horen voordat hij kan ingaan op deze vragen.

 

Voor dinsdag 3 maart is er eveneens een huishoudelijke vergadering uitgeschreven met als agendapunten verslag van de commissies van rapporteurs over de Anticorruptiewet en de Wet Dierenwelzijn. Tevens zal er verslag gedaan worden door de delegatie die op 16 en 17 februari de vergadering van de Wereldhandelsorganisatie heeft bijgewoond. Voor de begrotingsbehandeling 2015 is er nog geen vergadering uitgeschreven.

Comentar

Comentar

spot_img
spot_img
spot_img

Mais do LPM

spot_img
Custom App
Phone
Messenger
Email
WhatsApp
Messenger
WhatsApp
Phone
Email
Custom App