De verschillende districtcommissarissen hebben vrijdag de districtsbegrotingen voor het dienstjaar 2020 ingediend bij minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO). De begrotingen geven een weergave van de benodigde middelen om de districts plannen te kunnen uitvoeren. De districts plannen zijn resultaten van de hoorzittingen waarop burgers inzichten en wensen hebben bijgedragen hoe zij hun ressorten en districten willen ontwikkelen.

De districtsraden hebben voor indiening de verschillende aspecten van de begrotingen met leden van de ressorten en de burgerij behandeld tijdens openbare hoorzittingen. De indiening van de begrotingen is gebaseerd op artikel 54 van de Wet op Regionale Organen. Daarin staat dat uiterlijk eind mei de begroting van het volgend jaar moet indienen. De begrotingen geven een weergave van de benodigde middelen om de districts plannen van het volgend jaar te kunnen uitvoeren. Die plannen zijn resultaten van de hoorzittingen waarop burgers inzichten en wensen hebben bijgedragen hoe zij hun ressorten en districten willen ontwikkelen. Die plannen zijn eind maart door de dc’s ingediend bij de minister.

De wetgeving schrijft voor dat het decentralisatie programma het mogelijk maakt dat de lokale bevolking meedoet aan het besluitvormingsproces en zelf haar eigen prioriteiten kan bepalen voor de verbetering van haar woon-, leef-, werk- en productieomstandigheden. Een vereiste is dat er jaarlijks een districtsbegroting wordt opgesteld die na keuring wordt opgenomen in de nationale begroting. Alvorens dit gebeurt dient dit concept gepresenteerd te worden aan de burgers van het district zodat zij hun feedback kunnen geven alvorens dit wordt goedgekeurd en aangeboden aan de minister van RO.

Foto: BIC Paramaribo Noord-Oost

Comentar

Comentar