Diakonessenhuis — Foto: Luiz Paulo

Op verzoek van de regering, zal vanaf 17 augustus net als de andere ziekenhuizen het Diakonessenhuis, mede vanwege haar nationaal verantwoordelijkheidsgevoel en zorgplicht naar de gemeenschap, ook Covid positieve patiënten opnemen als daarvoor een beroep wordt gedaan. Het Diakonessenhuis investeert nu in de voorbereidingen hiertoe door het geschikt maken van twee afdelingen hiervoor: namelijk èèn afdeling voor maximaal 22 Covid positieve patiënten en èèn afdeling voor quarantaine en suspecte Covid-patiënten met 28 plaatsen.

Ook is er een project om nog eens 28 bedden voor Covid beschikbaar te maken waaronder 4 IC bedden, door de afbouw en inrichting van een etage in de nieuwbouw van het ziekenhuis, waarvoor naar financiering wordt uitgekeken. De consequentie is wel dat de reguliere zorg over de gehele linie beperkter kan worden geleverd vooral als gevolg van verminderde personele beschikbaarheid hiervoor.

Publicidade

Ten overvloede wordt aangegeven dat de verdeling van Covid-patiënten over de verschillende instelling centraal via de infectiologen van het Covid management orgaan geschiedt en niet naar eigen keuze van suspecte of positieve Covid-patiënten. Een ieder in de gemeenschap wordt op het hart gedrukt de normale veiligheidsmaatregelen, nu meer dan ooit, in acht te nemen zodat verspreiding van Covid in toom gehouden kan worden.

Comentar

Comentar