Met de komende verkiezingen in het vooruitzicht en vooral het financieel beleid zijn er richtlijnen en procedures goedgekeurd door de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP). De inkomsten en uitgaven moeten volgens hun controleerbaar en transparant zijn.

Met zaken zoals de wet op politieke organisaties, de statuten, het huishoudelijk- en het verkiezingsreglement van de partij alsmede de groei van de partij, de partijorganen, commissies, werkgroepen, de toename van activiteiten, vergaderingen, trainingen, lezingen, mediaprogramma’s is rekening gehouden bij het formuleren van voornoemde richtlijnen en procedures.

De VHP geeft aaan dat de bescherming van het imago van zowel de partij, partijprominenten als donateurs belangrijk is. Daarom zijn er voor alle organen van de partij eenduidige richtlijnen, taken, procedures en bevoegdheden opgesteld betreffende de inkomsten en uitgaven.

Er zal volgens een model rapportage formulier, gerapporteerd moeten worden aan de penningmeester van de VHP toe.

Comentar

Comentar