Ter afsluiting van de handicraftexpo, die van 29 juni tot en met 3 juli heeft plaatsgehad op het ministerie van Handel en Industrie (HI), heeft de stuurgroep van de crafters een bezoek gebracht aan HI-minister Don Tosendjojo.

HI, Crafters in Suriname  (2)Tijdens dit bezoek hebben zij hun erkentelijkheid uitgesproken aan het ministerie voor de faciliterende rol. Ook mocht de bewindsman uit handen van één van de crafters een presentje in ontvangst nemen.

Publicidade

De stuurgroep heeft aangegeven het van belang te vinden dat crafters uit verschillende gebieden zich samenbundelen, zodat zij een onafhankelijke positie kunnen bekleden op de markt. Om invulling hieraan te geven heeft de stuurgroep een coöperatie opgericht genaamd “Suriname handicraft coöperatie”.

De coöperatie heeft al haar statuten in place, alsook het ontwerp van een logo. Zij zijn nu bezig met het juridisch gedeelte. Na deze fase zal dit instituut zich registreren bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Comentar

Comentar