Minister Edward Belfort van Justitie en Politie is niet tevreden met het functioneren van de enkele gevangenisdirecteuren. Daarom zullen enkelen gerouleerd of ontheven worden.

Volgens de eerste man op dit ministerie vinden er nog te veel misstanden plaats binnen de verschillende inrichtingen. Onder meer cellulairgebruik door gevangenen, diefstal binnen de inrichtingen, oplichting vanuit de gevangenis en gedetineerden die seksueel misbruikt worden vinden plaats in de gevangenis. De minister geeft aan dat de gevangenisdirecteuren deze misverstanden veelal niet doorgeven.

Ook internationale drugshandel vanuit de gevangenis wordt volgens Belfort goedgekeurd door de directeuren. De namen van de betreffende directeuren en de datum waarop de consequenties eventueel zullen ingaan zijn nog niet bekendgemaakt.

Comentar

Comentar