C-47 — Foto: LPM News
Publicidade

C-47 eist dat zij vertegenwoordigd wordt in de Raad van Commissarissen (RvC) bij de bedrijven waar ze bonden heeft. Het betreft niet alleen staatsbedrijven maar ook voor andere bedrijven. Bij de vakcentrale gaat het om bonden bij 23 bedrijven. De participatie binnen de RvC is een onderdeel van wat we eisen wat betreft het beleid van de bedrijven naar werknemers toe zegt Robby Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C-47 op een persconferentie.

Berenstein geeft aan dat er hearings zijn geweest en toen zijn er afspraken gemaakt met de president Chan Santokhi dat de vakbonden voordrachten zullen doen. Ze worden vervolgens benoemd in de RvC. Bij sommige bedrijven is het reeds al opgenomen in de statuten dat de bond een voordracht mag doen voor zitting in de RvC. Bij andere is dat niet het geval. De afspraak met de president is dat de mensen uit de vakbeweging alvast worden benoemend en gaandeweg zal er wijziging plaatsvinden in de statuten.

Publicidade

De vakcentrale merkt dat bij sommige ministeries ze wel nog vasthouden aan wat wel en niet in de statuten is opgenomen. Berenstein benadrukt dat de C-47 voornamelijk werkt met de afspraken die zijn gemaakt met de president. In de praktijk wordend e voordrachten oftewel kandidaten gehaald uit politieke partijen. Hij benadrukt dat politieke voordrachten nergens in de statuten is opgenomen.

Comentar

Comentar