Namens het Korps Politie Suriname (KPS) roept hij de burgerij op om deze vorm van wangedrag achterwege te laten. De politiefunctionaris bevestigde dat er afgelopen zondagnacht – de partiële lockdown ging om 20:00 uur in – incidenten zijn  geweest, waarbij burgers die zich zonder noodzaak op of langs de openbare wegen bevonden, geweigerd de bevelen van de politie, om huiswaarts te keren, op te volgen.

De politie zal hard optreden tegen overtreders van de partiële lockdown. Zo waarschuwt Naarden tijdens. “De politie zal er niet voorschromen om binnen die wettelijke bevoegdheden die zij heeft, hard op te treden tegen deze burgers die de openbare orde, de veiligheid en de gezondheid van zichzelf en anderen in gevaar brengen,” aldus de politiefunctionaris. Men moet volgens hem er ook rekening mee houden dat de overheid maatregelen kan verscherpen als dat noodzakelijk moet zijn.

Publicidade

De politie vraagt ten overvloede dat een ieder zich houdt aan de partiële lockdown die momenteel en gedurende twee weken van 20.00 uur tot en met 06.00 uur in geheel Suriname van kracht is.

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar