Sinds kort beschikt de Centrale Markt over gratis wifi mogelijkheden. Dit is mogelijk gemaakt middels een samenwerking van de Centrale Markt en de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Ook een ATM-machine van de SPSB is inmiddels op de markt geplaatst. De bedoeling voor het plaatsen van de gratis wifi is om de diensten van de SPSB uit te breiden. Volgens marktmeester John Lecton is het streven dat consumenten binnenkort kunnen swipen bij de marktventers.

Lecton is drukdoende de hele markt een metamorfose te geven. Naar zijn zeggen loopt de markt niet zo vaak meer onderwater sinds de herinrichting van de dr. Sophie Redmondstraat. Ondanks de markt een heel grote onderhoudsachterstand heeft zegt Lecton dat hij zijn best doet het in te halen. Samen met werkers van Openbaar Groen, gedetineerden en de Brandweer worden dagelijks en op kwartaalbasis schoonmaakbeurten gedaan. Op dit moment zijn gedetineerden bezig de vloer van de markt te metselen en egaliseren. Vanaf de afgelopen week is een start gemaakt met de bouw van nieuwe standjes. Ook units zijn geplaatst om diensten van de overheid te accommoderen.

De marktmeester heeft ook een plan dat hij met toestemming van de president graag wil uitvoeren. Dit plan houdt in het opkopen van groenten uit het district Saramacca, deze door verkopen aan de marktventers met een adviesprijs, zodat de consument goedkoper inkoopt. Volgens Lecton is Saramacca een landbouw district en komt meer dan 70% van onze groente uit dat district. Lecton wil samen met het Ministerie van LVV en het districtscommissariaat van Saramacca kijken hoe ze de groenteteelt kunnen bevorderen.  De optie om groenten te exporteren naar het buitenland zit ook in dit plan.

Foto: NII

Comentar

Comentar