Naar alle waarschijnlijkheid is de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-wet) voor de verkiezingen in mei 2015 klaar voor behandeling in het parlement. Tenministe, als het aan directeur Marthelise Eersel van het ministerie van Volksgezondheid ligt. De Vereniging van Medici in Suriname heeft thans het concept ter inzage. De medici kunnen het concept becommentariëren waarna het ministerie de reacties zal verwerken.

 

In de BIG-wet worden bepaalde eisen opgenomen waaraan zorgverleners wettelijk moeten voldoen om het werk gelegitimeerd uit te voeren. Voor elk beroep binnen de gezondheidszorg zullen er regels vastgesteld waaraan de persoon zich moet houden. “Het gaat om de titelbescherming. Je kan niet zomaar zeggen dat je dokter of verpleegkundige bent. Je zal moeten voldoen aan de wettelijke eisen”, verduidelijkt de Volksgezondheid directeur. Nascholing en bijscholing zal verplicht worden gesteld voor beroepsuitoefenaars om de titelbescherming te behouden, zodra de wet in werking treedt.

 

Internationaal wordt de BIG-wet gehanteerd in de medische zorg. In Nederland bijvoorbeeld staan artsen, apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen vanaf 2009 in een BIG-register geregistreerd en zijn ze bevoegd om een beschermde titel te voeren.

Comentar

Comentar