In het kader van de voorbereiding van de Algemene, Vrije- en Geheime Verkiezingen van 2015 is onder andere de commissie Logistiek ingesteld door minister Edwin Leilis van Binnenlandse Zaken(Biza). Deze commissie is intussen begonnen met het inventariseren van is gestart met de inventarisatie van stembureaumeubilair- en materiaal.

 

Dit houdt in het verzamelen, repareren en begroten van meubilair en materiaal die nodig zijn voor de verkiezingen. Het gaan onder meer om: stembussen, stemhokken, stemtafels, potloden en inkt.

 

 

 

Comentar

Comentar