De Vereniging van Surinaamse Bedrijfsleven (VSB) heeft op 2 januari geparticipeerd in een zeer constructieve meeting met het ministerieel clusterteam dat zich bezighoud met Covid-19 pandemie. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de afgelopen periode. Hoewel de minister van Volksgezondheid aangeeft dat er sprake lijkt te zijn van stabilisatie, zitten Suriname nog steeds midden in een pandemie. VSB geeft aan dat men ook  ook net uit een periode komt waar er veel sociale contacten en bijeenkomsten zijn geweest, dus moet men er terdege rekening mee houden dat het aantal besmettingen de komende periode nog verder kunnen oplopen.

Er is heel constructief gesproken over het op een veilige, verantwoordelijke en gebalanceerde manier openstellen van delen van de economie, en onder welke voorwaarden en condities dat zou kunnen plaatsvinden. Gezamenlijk kan tot het besluitorden gekomen dat een groot deel van de nu gesloten ondernemingen wederom hun activiteiten mogen opstarten, met dienverstande dat, zij zich strikt moeten houden aan de protocollen. De protocollen zijn inmiddels bekend gemaakt op de reguliere Covid-19 persconferentie.

Publicidade

Verder heeft het VSB kunnen afspreken met het cluster team dat home delivery service voor food companies kan worden voortgezet tot 22.00 uur, zodat bedrijven de keukens in ieder geval langer open kunnen houden. Vooralsnog blijft het beperkt tot afhalen en delivery. Helaas is er voor een aantal andere sectoren nog geen toestemming gegeven om die open te stellen, omdat op basis van het beeld dat men heeft gezien en de risico’s die men heeft vastgesteld, het niet verstandig zou zijn om direct weer open te gaan.

Comentar

Comentar