Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) krijgt elk jaar rond de jaarwisseling een grote toestroom van mensen naar de Spoed Eisende Hulp (SEH). AZP doet een dringend beroep op de Surinaamse gemeenschap haar afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) rond de jaarwisseling en vooral op 31 december 2020 en 1 januari 2021 zoveel als mogelijk te vermijden.

Met moet alleen naar de SEH gaan in zeer dringende gevallen. Indien men geen urgent hulp nodig heeft verwijzen het AZP de mensen gaarne naar de verschillende medische centra. Het betreft de Huisartsen Praktijk (HAP) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Joshua Medical Centre (Medicall). Men kan ook terecht bij RGD gezondheidscentra’s te weten te Latour, Lelydorp, Meerzorg, Onverwacht en Van Pettenpolder.

Publicidade

Slachtoffers van ernstige ongevallen en patiënten die bekend zijn met hartklachten of zij die een vermoeden hebben dat er een probleem aan het hart is, kunnen het best naar de SEH van het AZP.

Comentar

Comentar