Minister Suresh Algoe heeft reeds tijdens zijn onderdirecteurspositie op het Ministerie Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) van altijd gepleit voor voorkomen dan wel stopzetten van de import van buitenlandse fruit.

Zijn hoedanigheid van Minister verandert zijn mening geenszins. Hij is namelijk van mening dat groente en fruit welke in Suriname geteeld kunnen worden, inderdaad in Suriname betrokken moeten worden.

Algoe merkt op dat bepaalde groente- en fruitsoorten gewoon in Suriname geteeld kunnen worden en misschien zelfs goedkoper. LVV zal hierbij een begeleidende rol hebben. Volgens hem moet iedere Surinamer de beschikking hebben over alle groente- en fruitsoorten

Comentar

Comentar