spot_img
spot_img

Afwatering Para aangepakt

Atualizado há

Op dinsdag 27 januari zijn door het commissariaat van Para lozingen aangelegd en aangesloten op de waterinfrastructuur van Suralco. Het gaat om een totale lengte van ruim twee kilometer. De werkzaamheden worden verricht in een woongemeenschap in Para waar mensen bij de bouw geen rekening hebben gehouden met de ruimtelijke ordening.

 

De betreffende woongemeenschap is een oud mijngebied van de Billlitonmaatschappij waar geen waterhuishouding aanwezig was. Het overtollig water werd door huishoudens in het lager liggend zwampgedeelte van het gebied geloosd, hetgeen voor wateroverlast zorgde bij de regens.

 

Tevens zal het commissariaat de zwamp in het gebied ontlasten en verbinden met het Blauwmeer. Het werk wordt deels uitgevoerd door gedetineerden die vrijwillig werken. Zij zullen lozingen graven vanuit de woningen, aangezien de machines daar niet kunnen komen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden ongeveer een week duren.

Het commissariaat doet een beroep op de bewoners hun vuil verantwoordelijk te verwerken. Twee keer per week komt een vuilwagen van het commissariaat langs om huisvuil op te halen. “Indien de bewoners onverantwoordelijk omgaan met hun vuil en het terechtkomt in de lozingen, zullen zij wederom in het zelfde probleem verkeren”, aldus het hoofd van de afdeling Operationele Diensten Stuart Lemmert.

 

Comentar

Comentar

spot_img
spot_img
spot_img

Mais do LPM

spot_img
Custom App
Phone
Messenger
Email
WhatsApp
Messenger
WhatsApp
Phone
Email
Custom App