spot_img
spot_img

351 Spookambtenaren

Atualizado há

Uit een onderzoek van april 2014 blijkt dat tot januari 2014 ruim 350 landsdienaren zich dagelijks niet melden aan het werk, maar maandelijks wel het salaris ontvangen.

 

Onbekend is hoe lang deze ‘ambtenaren’ al thuis zitten. Dit probleem doet zich in alle regeerperioden voor, echter is niet bekend om welk aantal het gaat. Het betreffen  onder andere ambtenaren die zijn ontheven uit hun functie, die vrijstelling hebben wegens bijvoorbeeld studie, met ziekteverlof zijn voor langer dan dertig dagen of onwettig verzuimen. Minister Edmund Leilis was niet bereikbaar om het actuele aantal inactieve ambtenaren aan te geven. Vermoed wordt dat het aantal flink is toegenomen tot nu toe.

Ook assembleeleden kunnen gerekend worden tot inactieve ambtenaren, omdat zij vrijgesteld zijn van werkzaamheden wegens hun taak als volksvertegenwoordiger. Eveneens zijn de ex-ministers, die een directeurssalaris ontvangen, inbegrepen in de 351 spookambtenaren. Volgens het rapport waren er in 2014 ruim 47.171 landsdienaren, van wie 24.638 bureauambtenaren. Bijkans negenduizend ambtenaren hadden geen dagtaakomschrijving.

Comentar

Comentar

spot_img
spot_img
spot_img

Mais do LPM

spot_img
Custom App
Phone
Messenger
Email
WhatsApp
Messenger
WhatsApp
Phone
Email
Custom App