spot_img
spot_img

2019 geëindigd met 80 verkeersdoden

Atualizado há

Suriname is het jaar 2019 is geëindigd met 80 verkeersdoden. Het jaar 2020 telde op 7 januari reeds drie verkeersdoden.

De afgelopen 10 jaar is het aantal verkeersdoden steeds boven 70 uitgevallen. De verkeersproblematiek in Suriname is een nationaal vraagstuk dat vraagt om een brede aanpak. Daarom heeft het communicatiebureau Meridian het met ondersteuning van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV) en het Korps Politie Suriname (KPS) op zich genomen een mediacampagne op te zetten gericht op verkeersveiligheid. Vanaf deze maand gaat de mediacampagne

De mediacampagne Verkeersveiligheid loopt tot en met 31 december 2020. Gedurende deze campagne zullen dagelijks via verschillende televisiestations en social media spotjes worden vertoond die reële verkeerssituaties in beeld brengen. Met deze spotjes wordt getracht eenieder de consequenties van ongewenst gedrag in het verkeer te doen beseffen. De frequentie van de uitzendingen moet ertoe bijdragen dat de mentaliteit van de verkeersdeelnemer positief wordt beïnvloed.

Een van de doelstellingen van deze campagne is om deze trend te doorbreken. Grote delen van de samenleving worden zowel direct als indirect getroffen door onverantwoord rijgedrag. In de media wordt vaak de nadruk gelegd op verkeersdoden, maar wordt nauwelijks stilgestaan bij de tientallen mensen die te kampen hebben met de blijvende gevolgen van een verkeersongeluk. Ook de ontbrekende en slecht functionerende instituten waar verkeersslachtoffers terecht zouden kunnen, willen Meridian, KPS en KSV en haar partners de komende tijd onder de aandacht brengen en waar mogelijk bijdragen aan oplossingen.

- Publicidade -

Enkele jaren geleden is de verkeersveiligheidsmaand geïntroduceerd. Ieder jaar wordt van 15 augustus tot en met 15 september door onder andere het KSV en het Ministerie van Justitie en Politie extra aandacht gevraagd voor verantwoordelijk rijgedrag.

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Mais do LPM

spot_img
Custom App
Phone
Messenger
Email
WhatsApp
Messenger
WhatsApp
Phone
Email
Custom App