— Foto: Min EZ
Publicidade

Chinese winkeliers en importeurs hebben aandacht gevraagd voor maatregelen tegen de personen, die zich niet houden aan de unificatiekoers. Winkeliers hebben minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (Min EZ) voorgehouden dat de huur van hun winkelpand in valuta is vastgesteld en dat die huurders betaling in valuta eisen of een tegenwaarde in SRD tegen een hogere koers dan de unificatiekoers.

De winkeliers hebben ook problemen met het verlengen van hun huurcontracten, in het bijzonder wanneer de pandeigenaar in het buitenland vertoeft. Ze hebben ook de verliezen, die de winkeliers lijden onder de aandacht gebracht van de minister. Ze lijden verliezen doordat leveranciers hogere prijzen vaststellen bij leveringen van nieuwe voorraden en dus de vervangingswaarde van hun voorraden, hoger is dan de opbrengsten van de goederen op de schappen.

Publicidade

De minister heeft aangegeven dat met pandeigenaren die in het buitenland vertoeven, mogen winkeliers afspreken om gebruik te maken van de digitale mogelijkheden om hun huurovereenkomsten te verlengen. Dit gezien ingeval van een huurpand, een geldige overeenkomst wel nodig is bij het verlengen van de bedrijfsvergunning. Bij uitzonderlijke gevallen, mogen winkeliers ook contact maken met Min EZ, voor nadere begeleiding. De minister heeft een speciale infosessie gehouden voor deze groep.

Comentar

Comentar