De Nationale Assemblee — Foto: Luiz Paulo

De burgerlijke uitzonderingstoestand blijft van kracht voor een termijn van 6 maanden. Deze uitzonderingstoestand kan voor de in de eerste volzin bedoelde termijn door de president bij presidentieel besluit worden beëindigd. De Nationale Assemblée (DNA) heeft op vrijdag goedkeuring gegeven aan de Wet uitvoering uitzonderingstoestand. Het eerste wetsproduct voor het nieuwe parlement is met algemene 43 stemmen goedgekeurd.

Tijdens de vergadering is het belang van voorlichting en naleving van de wet door diverse volksvertegenwoordigers benadrukt.

Publicidade

Assembleevoorzitter Marinus Bee heeft de samenleving, het parlement en de regering gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal. Door het parlement is alles in het werk gesteld om deze wet aan te nemen. Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft verzekerd, dat de regering de wet met veel voortvarendheid zal bekrachtigen. “Wij hebben van het college de tools gehad om met betrekking tot Covid-19 aan het werk te gaan. “Volgens de vp zullen vele bedrijven die over de kop zijn gegaan en diverse groepen zoals boothouders, taxichauffeurs en anderen tegemoet worden gekomen.

Het initiatiefvoorstel voor dit wetproduct is op 27 juli ingediend door de leden Asiskumar Gajadien, Edgar Sampie en Dew Sharman.

Comentar

Comentar