Tijdens de Covid-19 persconferentie heeft Rowan Noredjo, onderdirecteur Arbeidsmarkt van het ministerie van Arbeid, aangegeven dat werkgevers niet zomaar kunnen vergaan tot het ontslaan of collectief afvloeien van personeel. De arbeidswet is heel duidelijk over welke procedure gevolgd moet worden indien een werkgever overgaat tot ontslag van een medewerker. Er dient eerst een ontslagvergunning aangevraagd te worden bij de Ontslagcommissie. De Ontslagcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de vakbond en het ministerie van Arbeid. De aanvraag wordt getoetst als die voldoet aan de voorwaarden van afvloeiing of collectieve ontslag.

Een van de voorwaarden is dat men met cijfers moet kunnen aantonen dat het ontslag te maken heeft met de teruggevallen inkomsten. Verder moet degene die ontslaat ook aangeven hoe de selectieprocedure eruit zal zien en waarom gekozen is voor een bepaalde werknemer. Een belangrijk punt is dat er bij wijze van hoor en wederhoor eerst overleg tussen de twee partijen moet geschieden om na te gaan of er oplossingsmogelijkheden zijn. Indien niet, dan kunnen de vervolgstappen genomen worden. Aan de hand van het resultaat van de Ontslagcommissie weet men of men mag overgaan tot het geven van ontslag.

Publicidade

Foto: NII

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar