De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven heeft kennis genomen van de verhoogde brandstofprijzen, welke een logisch gevolg is van de recente wisselkoersaanpassing. Het Bestuur van de VSB heeft bij eerdere gelegenheden bij de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Saskia Walden, aangedrongen om met name de government take op diesel te laten wegvallen.

Het grootste gedeelte van de transport sector waaronder de distributievoertuigen, busvervoer, met name het schoolvervoer maakt gebruik van diesel als brandstof geeft VSB te kennen in een brief aan minister Walden. De meeste productie- en landbouwbedrijven werken met machines die diesel als brandstof gebruiken. Het hoeft geen verder betoog dat de doorwerking van verhoogde dieselprijzen een enorme kostenverhoging voor de Surinaamse bevolking teweeg zal brengen.

Publicidade

Naar de mening van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven levert de government take op gasoline reeds een behoorlijke bijdrage aan de economie. VSB doen nogmaals een beroep op de minister om de government take op diesel, op grond van de te verwachten explosie van prijzen, te heroverwegen.

Comentar

Comentar