Deze plan moet gefaseerd worden uitgevoerd, waarbij de bescherming van de nationale volksgezondheid primair staat en de adviezen van de medische specialisten leidend moet zijn in alle beslissingen die worden genomen. De (VSB) heeft president Desi Bouterse aangeschreven in het kader van een ‘Nationaal Plan’ voor normalisatie en herstel. Suriname stevende nog voor de pandemie wederom op een enorme recessie. Die wordt nu in alle hevigheid versterkt door de Covid-19 pandemie. De pandemie ontwricht economieën wereldwijd en heeft verstrekkende sociaal-maatschappelijke gevolgen stelt de VSB.

De VSB adviseert het staatshoofd dan ook dringend het Covid-19 team multidisciplinair samen te stellen en uit te breiden met expertise op de volgende gebieden: bedrijfseconomisch, gedragswetenschappen en sociaal-maatschappelijk. Dit team zou direct het plan moeten uitwerken om geleidelijk te werken aan normalisatie. De “normalisatie” zou gefaseerd moeten plaatsvinden.

Publicidade

Zo beveelt de VSB aan om in de periode 3 mei-31 mei 2020 over te gaan tot geleidelijk opheffen van de avondklok en lockdown. Baseren op medische indicatoren zoals de toe – of afname van het aantal Covid-19 gevallen en het niet optreden van community spread. Een eerste stap zou kunnen zijn de avondklok verkorten naar 00.00 – 06.00u. En van een middels nationale dialoog opgesteld herstructureringsprogramma onmiddellijk moeten plaatsvinden. De president is gevraagd om de VSB onmiddellijk te ontvangen om bovenstaande nader toe te lichten.

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar