Amar Ramadhin — Foto: Luiz Paulo

De minister van Volksgezondheid garandeert dialyse diensten aan dialyse patiënten van het Nationaal Nierdialyse Centrum (NNC). Door het overmaken van Euro 608.000 aan de leverancier van verbruik middelen is een deel van achterstallige betalingen ingelopen. Het totaalbedrag dat betaald moet worden aan achterstallige betalingen is Euro1 miljoen zegt minister Amar Ramdhin. Patiënten konden vanmorgen niet worden gedialyseerd omdat er geen dialyse water aanwezig was.

— Foto: LPM News

De patiënten zijn toen naar het ministerie gegaan om protest hierover aan te tekenen. De minister was helaas nog niet op kantoor. De patiënten werden gevraagd weer naar NNC te komen omdat intussen ervoor gezorgd is geworden dat dialysevloeistof werd geleverd. Na enige tijd is de minister van Volksgezondheid gekomen naar de patiënten en heeft ze uitgelegd dat de leverancier bereid is gevonden weer dialyse verbruik middelen te leveren en wel voor een week. De leverancier heeft wel geëist dat een deel van de achterstallige betalingen ingelopen moet worden.

Publicidade

De minister heeft de patiënten voorgehouden dat ze niet bang hoeven te zijn want de zorg blijft gegarandeerd. Al enige tijd is hij in onderhandeling met de leverancier.

Comentar

Comentar