De voedselvoorziening blijft, ondanks de gesloten grenzen, gegarandeerd. De lokale producten kunnen lastiger worden geëxporteerd, maar de regering ziet een toenemende behoefte op de lokale markten. “Maakt u vooral gebruik van de gezonde groente en fruit die de Sranan’ Gron ons biedt”, zegt president Chan Santokhi. De markten zullen speciaal hiervoor open blijven, met inachtneming van de Covid maatregelen, behalve tijdens de lockdown in het weekend.

De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is met een speciaal armoedebestrijdingsbeleid bezig. De minister van Arbeid is bezig met de werklozenregistratie. Alles zodat effectief steun kan worden verleend en de steun bij de juiste mensen terechtkomt. Voedselpakketten zullen worden voorzien van gezonde producten geeft president Santokhi te kennen tijdens een televisie boodschap.

Publicidade

De president heeft aan dat de regering is er zich van bewust is, dat de Covid maatregelen een enorme druk leggen op de samenleving. Men zak steeds de balans moeten afwegen tussen mens en maatschappij en de volksgezondheid. In dit kader is er een onderraad armoedebestrijding binnen de Raad van Ministers ingesteld. Deze raad houdt zich specifiek met het armoedevraagstuk bezig. De minister van Financiën zal speciaal hier middelen voor beschikbaar stellen.

Comentar

Comentar