— Foto: Directoraat Volkscommunicatie
Publicidade

Een groep stembureauleden en colporteurs hebben op donderdag een petitie aangeboden aan vicepresident Ronnie Brunswijk. De groep vroeg de VP aandacht voor het feit dat zij tot heden niet kunnen beschikken over hun financiële vergoeding. Normaliter wordt die  volgens hun uiterlijk 2 maanden na de verkiezingen uitbetaald. Het is nu reeds  zes maanden verder haalde de woordvoerder van de groep, Harvey Zinhagel, aan.

De vicepresident toonde zich dankbaar voor het vertrouwen dat gesteld is  in hem en beloofde de nodige aandacht te geven aan deze zaak. “Als mensen hebben gewerkt moeten die worden uitbetaald” zei de staatsman aan zijn gehoor. Hij beloofde in de vergadering met de ministers deze  kwestie te bespreken. “Ik zal werk van maken dat het vandaag nog behandeld wordt”, sprak de VP de groep toe. In een eerder schrijven van 27 augustus 2020 is deze kwestie reeds onder  de aandacht gebracht van de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo.

Publicidade

De minister gaf in de vergadering van de Nationale Assemblee van 17 november aan dat deze groep binnenkort over hun gelden zullen beschikken. In het schrijven aan de vicepresident is hem gevraagd alles in het werk te stellen dat zij binnen een maand dus uiterlijk 18 december 2020 de gelden kunnen ontvangen. VP Brunswijk noemt dit een redelijk termijn en zal er alles aan doen dat de mensen zo snel als mogelijk betaald worden voor het door hun verrichte werk.

Comentar

Comentar