Centrale Bank van Suriname — Foto: Luiz Paulo

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft in een brief de Centrale Bank van Suriname (CBvS) gevraagd om weer over te gaan tot het publiceren van jaarverslagen. In een brief dat gisteren is gestuurd naar de moederbank heeft de VES haar bezorgdheid over de recente financieel-economische en monetaire ontwikkelingen in het algemeen en het uitblijven van sturende en corrigerende maatregelen vanuit de bank als monetaire autoriteit kenbaar gemaakt.

Ze willen dan ook op de meest korte termijn wederom met de gouverneur Maurice Roemer van gedachten te wisselen over het nieuwe monetair beleid. Daarnaast vragen ze om de vaker toegezegde jaarverslagen 2015 tot en met 2019 van de CBvS te publiceren. De jaarverslagen, zijn belangrijk om de stand van de nationale economie formeel vast te leggen en ook verantwoording af te leggen aan de samenleving. De verslagen zijn sinds 2014 niet gepubliceerd. De VES heeft diverse bank gouverneurs hierom gevraagd zonder resultaat.

Publicidade

In 2018 gaf gouverneur Gersie aan dat het hem verboden werd om het Jaarverslag 2015 te publiceren. De vorige gouverneur Hoefdraad had namelijk in 2015 het overheidstekort monetair gefinancierd waarmee hij de Bankwet had overtreden. Door het niet publiceren probeerde men toenmalige gouverneur Hoefdraad uit de gevangenis te houden. Op deze overtreding staat 5 jaar gevangenisstraf.

Comentar

Comentar