— Foto: Luiz Paulo

De verzet zaak van Desi Bouterse is verdaagd naar 29 januari 2021. Dat heeft de krijgsraad vandaag aangegeven. Bouterse heeft een verklaring voorgelezen waarbij hij heeft aangegeven waarom hij niet zelf aanwezig kon zijn. Hij liet weten dat hij vandaag in persoon voor de krijgsraad staat, omdat ik nu besef, dat in strijd met hetgeen hij altijd gedacht heeft namelijk dat door aanwezigheid van zijn raadsman tijdens het proces hij geacht werd aanwezig te zijn, een denkfout is geweest.

— Foto: Luiz Paulo

Bouterse stelt dat dat gelet op de complexiteit en de gebeurtenissen tijdens het afgelopen proces er helaas nooit aan waarheidsvinding is gedaan. Hij liet weten er absoluut niet trots op is en dat het hem echt veel verdriet heeft gedaan en hij er ook spijt van heeft, dat ik de gebeurtenissen van december 1982 niet heeft zien aankomen. Hij is in verzet gekomen om het onrecht dat hem en de andere veroordeelden is aangedaan, gecorrigeerd te krijgen.

Publicidade

Nadat Bouterse zijn verklaring heeft voorgelezen heeft zijn raadsman de excepties opgeworpen. Het ligt in de bedoeling dat de zaak op 29 januari verder behandeld wordt. Het is de bedoeling dat de excepties worden behandeld.

Comentar

Comentar