— Foto: VVOS

De afdeling Verkeersvoorlichting, Onderwijs en Statistieken (VVOS) van het Korps Politie Suriname maakt bekend dat het verkeersexamen, dat elk schooljaar van de vijfde klassers wordt afgenomen, is afgelast voor dit jaar vanwege de Covid-19 pandemie

Leerlingen van de vijfde klas van het Gewoon Lager Onderwijs zouden op woensdag 10 juni het verkeersexamen afleggen; maar vanwege het vroegtijdig sluiten van de scholen zijn de leerlingen verstoken geweest van het verkeersonderwijs. Aan de ouders van deze leerlingen wordt gevraagd hiermede rekening te houden.

Publicidade

Comentar

Comentar