De president heeft geluisterd naar de klachten uit de gemeenschap over de plotselinge verhoging van de energietarieven.

De tarieven zouden op 15 september ingaan, maar die zijn verplaatst naar ingaande 1 oktober. Ook komt de geprojecteerde verhoging niet in een keer maar zal gefaseerd doorgevoerd worden. Dit geldt ook voor de watertarieven.

Publicidade

De tarieven zullen over een periode van zes maanden doorgevoerd worden tot 60%. Daarna zal over een periode van 3 maanden een verhoging van 20% doorgevoerd worden en rond 1 oktober 2016 zal de volledige 100% van de aangekondigde verhoging van kracht zijn.

Ook zal de miljoenensubsidie die de Energie Bedrijven Suriname (EBS) en de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) krijgen op 1 oktober 2016 zijn afgebouwd.

Voor sociaal zwakkeren zal er een speciale regeling en tarief volgen. Dit zal bepaald worden aan de hand van het stroom en waterverbruik.

Comentar

Comentar