Per september 2019 en december 2019 treden nieuwe EU-regels in werking voor de export van agrarische producten naar de Europese Unie. Suriname exporteert wekelijks gemiddeld 50 ton groenten per luchtvracht naar Nederland. De nieuwe EU-regels hebben een direct gevolg voor de export van producten.

Publicidade

Om de huidige bestaande Nederlandse exportmarkt te behouden, die zelfs enorme groeipotentie heeft, dient Suriname een aantal maatregelen te treffen. De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) verzoekt de overheid een pad uit te zetten die zorg draagt voor het behoud van het marktaandeel van Suriname en deze te vergroten. Binnen dit kader dienen stakeholders gezamenlijk een beleid uit te voeren, waarbij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) als de autoriteit de leiding neemt, de lijnen uitzet, maatregelen treft en implementeert.

In de laatste week van juni 2019 hebben de VEAPS bestuursleden Swami Girdhari en Riwaash Nanda een bezoek gebracht aan Nederland en gesprekken gevoerd met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), Wageningen Universiteit & Research (WUR) en het Groentenfruithuis om nader geïnformeerd te raken over de nieuwe EU-regelgeving en de maatregelen die getroffen dienen te worden om onze export veilig te stellen. Om de informatie te delen met haar leden, boeren en overige betrokkenen in de sector organiseert VEAPS op donderdag een lezing en paneldiscussie inzake de nieuwe EU-regelgeving en de impact voor de export van agrarische producten naar de Europese Unie.

Foto: LPM

Comentar

Comentar