De dienstensector vormt een belangrijk onderdeel van de wereldeconomie en is thans de snelst groeiende sector die ruim 60% van de economie van Suriname behelst en is dus een grote bron van economische bedrijvigheid en werkgelegenheid.
Om tot verdere ontwikkeling van de dienstensector te komen is het overheidsbeleid er vooral op gericht het ondernemerschap te stimuleren en internationale samenwerking te bevorderen om nieuwe afzetmarkten te garanderen voor het Surinaamse bedrijfsleven.

 

Daar Suriname en de overige CARICOM lidlanden het belang van de dienstensector onderschrijven, hebben de CARICOM Handelsministers in de Raad voor Handel en Economische Ontwikeling (Council for Trade and Economic Development, COTED) in 2001 het besluit genomen om in elk CARICOM lidland een Nationale Coalition of Service Industries (CSI) op te zetten.
Deze CSI’s moeten de dienstensector verder ontwikkelen, stimuleren, ondersteunen en versterken.

Teneinde uitvoering te geven aan het voorgaande zal het ministerie van Handel en Industrie in samenwerking met het Suriname Business Forum (SBF) en het Suriname Business Development Center (SBC), de Suriname Coalition of Service Industries (SCSI) lanceren op:

Datum: woensdag 4 maart 2015
Plaats: Lalla Rookh Complex (gebouw2)
Adres: Lalla Rookhweg
Tijd: 9.00 uur v.m. – 12.00 uur v.m.

Uw medium wordt uitgenodigd om verslag te doen van deze activiteit.

Afdeling Voorlichting Handel en Industrie.

Comentar

Comentar