Niet alleen voor de huidige generatie, maar meer nog voor de toekomstige generatie moet voordelen hebben aan het uitgebaggerde Suriname rivier. Dit liet Ashwin Adhin te kennen namens de president maandag in het kader van het startsein voor het uitbaggeren van de Suriname rivier. Om te komen tot dit punt zijn een aantal trajecten sinds 2003 afgelegd.

Hij gaf verder aan dat het opgezette raamwerk van het ontwerp, de milieu inrichting, de kosten en baten, als ook de organisatorische inrichting inclusief de consultatie van de actoren uit de sector, uiteindelijk moet leiden tot het duurzaam waarborgen van de bevaarbaarheid van de Suriname rivier. Er zijn een aantal waarborgen gebouwd. Middels handhaving van strikte milieueisen zal de bevolkingsvisserij geen noemenswaardige negatieve invloeden ondervinden. Middels baggerheffingen zal de rivierdiepte tot in de verre toekomst verzekerd zijn. Het dumpen van de bagger op zee zal zodanig plaatsvindt dat bijvoorbeeld het Weg naar Zee-gebied ook voordeel hieraan zal hebben door aanwas van sediment. De algehele “shipping” transportkosten naar een lager en beheersbaarder niveau worden gebracht met alle verwachte directe en termijnvoordelen voor exporteurs en de consument.

Hoewel het traject van baggeren enigszins verlaat komt stelde Adhin dat men nu op het juiste moment tot actie overgaat. Niet in de laatste plaats vanwege de gedegen voorbereiding, maar ook met het oog op de ontwikkelingen in het offshore gebied. De recente ontwikkelingen rondom olie- en gas geven niet alleen een extra prikkel om te baggeren, maar zeker ook om de gehele services en transportsector naar de next level te tillen.

Publicidade

Foto: NII

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar