Desi Bouterse, President elect, zegt dat er gefaseerd gewerkt zal worden aan het terugbrengen van het aantal ministeries.

Voor de verkiezingen en tijdens de oriëntatiegesprekken na de verkiezingen sprak het staatshoofd over het terugbrengen van het aantal ministeries van 17 naar 14.

Echter blijkt nu dat het complexer dan gedacht is om het aantal ministeries terug te brengen vanwege niet alleen de juridische complexiteit, maar ook de wijze waarop het beleid dat uitgevoerd zal moeten worden.

Volgens Bouterse zullen het aantal ministeries niet terug gebracht moeten worden omdat het een goed idee lijkt, maar er zal een bedoeling achter moeten zijn, zoals het versnellen en verbeteren van het overheidswerk. Bouterse ziet op dit moment niet dat het terugbrengen van het aantal ministeries zal bijdragen aan effectieve beleidsuitvoering.

Er zal bij de start van het nieuw kabinet wel een fusie zijn tussen onder andere Binnenlandse Zaken en Justitie en naar alle waarschijnlijkheid Regionale Ontwikkeling (RO).

Tijdens het termijn zullen andere ministeries langzamerhand ontmanteld worden. tegelijkertijd zal er dan op beleidsniveau het een en ander worden afgestemd voor een goede overschakeling. Feit is dat het er nu niet in zit om het nieuw regeertermijn te starten met 14 ministeries.

Comentar

Comentar