Amar Ramadhin — Foto: Luiz Paulo

Terrassen mogen per zaterdag 13 februari open. Dit maakt de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin bekend en zegt dat dit mag met inachtneming van de geldende protocollen voor de horecasector.  Volgen hem hebben partijen zich gecommitteerd aan de afspraak dat er clusterinspecties zullen plaatsvinden, waarbij er niet geschroomd zal worden om sanctionerend op te treden en ernstige sancties op te leggen aan overtreders van de protocollen, zowel bezoekers als eigenaren.

De horecasector heeft toenadering gezocht bij de regering. Er is breedvoerig overleg geweest op donderdag 11 februari  met de minister van Volksgezondheid. De horecasector heeft haar inzichten gepresenteerd. De stakeholders hebben duidelijk aangegeven waar ze naar toe willen, namelijk het instellen van een keurmerk. Je krijgt een keurmerk als terras wanneer je geïnspecteerd bent door het clusterteam van de overheid, wanneer je voldoet aan alle eisen en protocollen krijg je zo een keurmerk. Het verkrijgen van een keurmerk zal wat tijd kosten.

Publicidade

Robbin Roemer, voorzitter van de Stichting Uitgaanscentrum Paramaribo, geeft aan dat er een belangrijke taak is weggelegd voor het horecacollectief. Op hen is een dringend beroep gedaan dat zij via hun kanalen bezoekers informeren dat zij zich aan de protocollen houden bij bezoek aan de diverse terrassen. “Wij moeten erop toezien dat bezoekers hun mond- en neusbedekking ophouden als ze niet eten of drinken, en wij moeten ook ervoor zorgen dat bezoekers op tijd naar huis gaan, zodat ze niet tijdens de lockdown nog over straat zijn”, zegt Roemer.

Vanuit de overheid is een dringend beroep gedaan op het collectief om erop toe te zien dat er geen verdere verspreiding plaatsvindt van het COVID-19 virus, omdat de vrees bij de overheid blijft dat met name in de horecasector de spreiding snel kan toenemen.

Comentar

Comentar