— Foto: DNA

Tijdens een openbare vergadering in De Nationale Assemblée (DNA) vond de beëdiging en toelating plaats van Tashana Lösche tot parlementariër. Het nieuwe assembleelid is van de Nationale Democratische Partij (NDP) en komt in de plaats van André Misiekaba, die op 3 augustus zijn lidmaatschap heeft opgezegd.

De volksvertegenwoordiger heeft aangegeven zich sterk te zullen maken op onder andere het sociaal maatschappelijk vlak. Verder zal zij als lid van vele commissies op het onderwijsgebied, een kritische ondersteuning en begeleiding geven aan deze regering. Ook sport- en talentonwikkeling verdienen haar volle aandacht.

Publicidade

Assembleevoorzitter Marinus Bee heeft het pas gekozen lid gefeliciteerd en succes toegewenst. Verder heeft voorzitter Bee de nieuwbakken parlementariër aangegeven, dat zij de hekkensluiter is en verwend zal worden met informatie, over regels en de conventies die gelden in het parlement. Ook wenst hij Lösche een leerrijke periode toe als parlementariër en kijkt uit naar haar kritische en opbouwende bijdrage aan de beraadslagingen.

Diverse fractieleiders en de vicepresident, Ronnie Brunswijk, hebben het lid gefeliciteerd met haar toelating tot het hoogste orgaan van Staat.

Comentar

Comentar