De N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft maatregelen getroffen met betrekking tot het Covid-19 lock down.

De SWM heeft stappen ondernomen om verspreiding van het virus in te dammen en of te voorkomen. In dat kader zijn ingaande maandag 16 maart tot nader order een aantal
maatregelen van kracht. De SWM Incassolocaties te Hoofdkantoor, Benjaminstraat (nabij
rotonde AZP), Aqua Dienstencentrum (Poelepantje) en Latour zullen normaal geopend zijn voor het publiek. SWM doet echter een beroep op de samenleving om in deze tijd zoveel als mogelijk de alternatieve betaalmogelijkheden te weten internetbanking en HOP (Hakrinbank Online Payment) te benutten.

Alleen de Klantenservicelocaties te Hoofdkantoor, Benjaminstraat en Latour zullen geopend zijn voor het publiek. Gevraagd wordt om deze locaties in uiterst dringende gevallen te bezoeken en zoveel als mogelijk telefonisch contact op te neme. Alle bezoekers zullen verplicht worden de handen te desinfecteren alvorens zich naar een van de Incasso- of Klantenserviceloketten te begeven.

Publicidade

De zuivering en productie van water zullen op de gebruikelijke veilige wijze worden voortgezet. De afdeling Distributie zal slechts de klachten waar er sprake is van waterverlies, geen water en extreem lage drukken afhandelen.

Foto: Archief

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar