Publicidade

De regering van Suriname gaat zich niet inmengen met hetgeen de afgelopen periode heeft plaatsgevonden in Bolivia.

Suriname verwerpt ten strengste de recente gebeurtenissen in de Plurinationale Staat Bolivia, welke ertoe hebben geleid dat de gekozen President Evo Morales, mede vanwege de ontstane geweldsgolf, gedwongen zijn functie heeft neergelegd.

Publicidade

Conform de richtlijnen waarop haar buitenlandbeleid gestoeld is, roept de Regering op tot het afzien van geweld en moedigt alle relevante partijen aan tot vreedzame dialoog. Op basis van de principes van niet inmenging noch interventie in de binnenlandse aangelegenheden van soevereine staten zoals deze zijn vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname, wordt de internationale gemeenschap opgeroepen, zich te onthouden van elke vorm van inmenging of interventie en het volk van Bolivia alle kansen te gunnen deze crisis zelf te overbruggen.

Foto: Archief LPM News

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar