Met de steun van de Pan American Health Organization (PAHO) werd het Centraal Medisch Laboratorium van Suriname het eerste laboratorium in het Caraïbisch gebied dat reagentia en training (op 4 en 5 februari) kreeg voor detectie van het 2019nCoV. Het lab is nu in staat om op 2019nCoV te screenen en zo COVID-19 te bevestigen. Het 2019 Novel Corona Virus (2019nCoV) is meer bekend als COVID-19.

Het aantal besmettingen en sterftegevallen van COVID-19 lopen op, maar in Suriname hebben we tot nu toe geen geregistreerde gevallen met dit virus. De Surinaamse autoriteiten hebben diverse voorbereidingsmaatregelen getroffen.

Het National Public Health Response team is samengesteld door het ministerie van Volksgezondheid en een focal point van de PAHO, onder leiding van de directeur van Volksgezondheid, om Suriname voor te bereiden. Dit team heeft vanaf januari 2020 meerdere bijeenkomsten per week gehouden, met als doel een nationaal responsplan te ontwikkelen om de risico’s bij de invoer en verspreiding van COVID-19 te beperken, epidemiologische surveillance voor vroegtijdige opsporing te verbeteren en de paraatheid in de gezondheidssector te verhogen.

Publicidade

Het National Public Health Response team heeft standaard operationele procedures (SOPs) ontwikkeld om stapsgewijs het proces vast te leggen voor directe betrokkenen en actoren waarbij verschillende scenario’s zijn uitgewerkt voor de detectie van mogelijke gevallen. Om deze dynamische SOP te voltooien, werden verschillende entiteiten geraadpleegd voor het voltooien van SOPs voor de diagnostiek, het klinisch management, de infectiepreventie- en controlemaatregelen en het beheer van quarantaine en isolatie.

De SOPs geeft ook een duidelijk overzicht van aangewezen locaties (ICU, quarantaine en isolatie) en beschrijft de rol van nationale autoriteiten en private actoren in het geval van introductie van COVID-19 in Suriname. Voor quarantaine en isolatie zijn diverse locaties in kaart gebracht en technische deskundigen zijn nu aan het evalueren. De PAHO/WHO heeft technische ondersteuning gegeven bij het formuleren van de verschillende protocollen die door de lokale autoriteiten worden gebruikt.

Het team heeft verder de behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE), andere materialen en benodigdheden voor de ziekenhuizen, de Regionale Gezondheidsdiensten (RGD), de geïdentificeerde quarantaine- en isolatiefaciliteiten geëvalueerd voor het geval een COVID-19 introductie of uitbraak in Suriname zich voordoet. Momenteel worden inspanningen gepleegd om voldoende voorraden aan te schaffen.

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar