De Surinaamse Brouwerij N.V. heeft wederom een volledig Duurzaamheidsverslag uitgebracht waarin zij rapporteert over de duurzaamheidsactiviteiten die momenteel plaatsvinden en de activiteiten die gepland staan voor in de toekomst. Minister Michael Miskin van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu en Don Tosendjojo van Handel en Industrie, namen het eerste Duurzaamheidsverslag in ontvangst uit handen van algemeen directeur René Kruijt. De Surinaamse Brouwerij is momenteel het enige bedrijf in Suriname dat een Duurzaamheidsverslag publiceert. Tijdens de persconferentie werd er een uitgebreide presentatie gegeven door bedrijfstopper Kruijt, waarbij de duurzaamheidsstrategie, ambities, activiteiten en doelstellingen van de brouwerij benadrukt werd. Het voor ruim 75% behalen van de doelstellingen, geeft aan dat de brouwerij investeren in duurzaamheid zeer serieus neemt. Ook de toekomstige doelstellingen benadrukken dat de brouwerij veel wil blijven investeren in dit belangrijke thema. Doelstellingen op het gebied van energiebesparing, stimuleren van verantwoord alcoholgebruik, recycling en samenwerken met actoren, zijn behaald. Op het gebied van waterbesparing en veiligheid, heeft de brouwerij haar doelstelling niet weten te realiseren. Na de presentatie werd er met de 20 aanwezige VIP-gasten een interactieve stakeholder dialoog gestart waarin duurzaamheid in het bedrijfsleven centraal stond. NGO’s, bedrijfsleven en overheid kwamen hierbij met belangrijke zaken op tafel. Conclusie was dat er binnen het bedrijfsleven veel gebeurt, maar dat het nu tijd is om hierover in transparantie de dialoog aan te gaan en verslaglegging te realiseren.

De persconferentie werd afgesloten met de overhandiging van het eerste externe exemplaar van het Duurzaamheidsverslag 2014 aan de twee ministers. René Kruijt, directeur Surinaamse Brouwerij N.V. : “Surinaamse Brouwerij N.V. is er al 60 jaar voor de Surinamer en voor Suriname. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen en ook toekomstige generaties te bedienen, zijn we juist nu de nodige resultaten aan het behalen.” Dit alles vloeit voort uit de MVO-strategie van de brouwerij. De duurzaamheidsaanpak is gebaseerd op de drie pilaren: milieu, medewerker en maatschappij. Voor iedere pilaar is een ambitie en doelstelling geformuleerd.

Publicidade

Comentar

Comentar