De initiatiefnemers hebben het initiatiefvoorstel “houdende de wijziging van Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012” naar de banken gestuurd ter becommentariëring welke ook geschied is. De essentie van de becommentariëring was dat elke vorm van aanpak van de illegaliteit wordt toegejuicht. Echter wil SBV kenbaar maken dat de continue stijging van de wisselkoers het gevolg is van onevenwichtig fiscaal beleid alsook niet eenduidig monetair beleid. Het opleggen van meer boetes zal dus niet resulteren in een verlaging van de wisselkoers.

Tijdens de behandeling van de voornoemde wet, is er een geheel andere wet, “Wet ordening valutatransacties en valutaverkeer 2020”, toegevoegd. Deze toegevoegde wet is niet naar de banken, als belangrijkste stakeholder die uitvoering dient te geven hieraan, opgestuurd. Tijdens de behandeling van de wet hebben bestuursleden van de Surinaamse Bankiersvereniging getracht, om leden van De Nationale Assemblee, ervan te overtuigen de wet niet aan te nemen, zonder met de relevante stakeholders te hebben overlegd. De draft en ook de uiteindelijke wet is naar de visie van de banken onuitvoerbaar, in strijd met bestaande wet- en regelgeving, best practices en wetgeving technisch zwak.

Publicidade

Ook de rol van de monetaire autoriteit de Centrale Bank van Suriname en de deviezencommissie, wordt door deze wet uitgehold door een Unit in het leven te roepen.

Foto: NII

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar