Robert van Trikt é acusado de corrupção pela Justiça do Suriname. Foto: Reprodução/Redes Sociais

De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) geeft te kennen dat zij kennelijk maandenlang zijn misleid door met name de gewezen Governor, Robert van Trikt, met onjuiste en onvolledige informatie. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de aan haar toevertrouwde (vreemde valuta) middelen, heeft de bankiersvereniging wederom aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS) gevraagd om volledige openheid en transparantie over de vreemde valuta reserves van de moederbank te krijgen, vooral ook in relatie met de aan de CBvS toevertrouwde vreemde valuta kasreserve.

Dit is in uitvoerige werkvergaderingen vanaf zondag 26 januari dan ook geschied. De aanwezige liquide internationale reserves bleken USD 100 miljoen lager te zijn dan de bij de CBvS geplaatste kasreserve van de banken. De banken hebben aangegeven dat dit volstrekt ontoelaatbaar is en in strijd is met voorschrift dat de CBvS zelf heeft uitgevaardigd.

Op zaterdag 25 januari heeft de bankiersvereniging in een gesprek met de President van de Republiek Suriname, de Minister van Financiën, de leiding van de Centrale Bank van Suriname (“CBvS”) en de regeringscommissaris op de hoogte gebracht dat de met de CBvS gemaakte afspraken over het beheer van de vreemde valuta kasreserve gelden niet zijn nagekomen. De banken zijn hierover zeer verontwaardigd en hebben hun misnoegen geuit.

Publicidade

Op basis van de verkregen informatie en documentatie heeft de SBV zeer strenge maatregelen afgedwongen om de aan de CBvS toevertrouwde vreemde valuta kasreserve middelen veilig te stellen. Ook zijn er maatregelen door de SBV afgedwongen om het tekort op te vangen waarbij er een duurzame inkomstenstroom van USD 36 miljoen per jaar als zekerheid is gesteld.

Het veiligstellen van de middelen zal onder meer gebeuren door beveiligde bankrekeningen in het buitenland te openen waarop de CBvS en de SBV gezamenlijk tekeningsbevoegd zijn. De CBvS zal hierdoor niet in staat meer zijn om zelfstandig transacties te verrichten met betrekking tot de kasreserves zonder uitdrukkelijke medewerking van de SBV.

Foto: Apintie TV

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar