Uit de quiz die na de educatieve trip naar Rust en Werk aan de Commewijnerivier in het district Commewijne volgde blijkt dat de kinderen van de scholen O.S. Duwatra en O.S. Victoria  duidelijk  een stukje historie is bijgebracht. Op een heel educatieve, interactieve maar ook ontspannen manier  mochten zij het plantageleven ervaren als ook de huidige economisch activiteiten die daar plaats vinden. De Stichting Suricorps For Development (Suricorps) heeft vandaag meer dan 60 leerlingen van deze scholen voornamelijk van de zesde en de vijfde klas deze educatieve dagtocht bezorgd.

De scholen zijn geïndentificeerd door Suricorps. Het bleek dat er een behoefte was  en dat deze scholen minder aan bod komen. Voorts zitten de scholen met tal van problemen. Volgens Mujenca Pinas Programmananger bij Stichting Suricorps mag de organisatie terug kijken op een geslaagde evenement.  De educatieve tocht moet volgens haar ook  geplaatst worden in het licht van de subdoelen van de organisatie. “De organisatie stimuleert beleidsgericht wenselijkheden zoals gedegen onderwijs. Voorts moet de educatieve tocht bijdragen aan de historische kennis van de leerlingen. Hiermee helpen wij ze ook bij de voorbereiding  op de komende toets”.

Volgens Humphrey Dundas voorzitter van Suricorps For Development zal  het vrijwilligers werk  verder worden gestimuleerd.  “ Ik weet dat Surinamers in staat zijn elkaar te helpen”. Voor het jaar staan enkele projecten op programma. Samen met onze partners, waaronder het ministerie van Regionale Ontwikkeling maar ook organisaties zoals de UNDP, die op hun manier een bijdrage leveren aan Suricorops, zullen wij samen met vrijwilligers verder invulling geven aan duurzame beleidswenselijkheden voor kansarmen.

Comentar

Comentar