Op zaterdag 20 december is er eindelijk een begin gemaakt aan de rehabilitatie van de Suralco weg. Bij de start waren onder meer aanwezig de districtscommissaris (dc) van Para Mohamed Kasto, NDP-parlementariër Ricardo Panka en de ministers van Openbare Werken en Landbouw Visserij en Veeteelt, respectievelijk Rabin Parmessar en Soeresh Algoe.

“Toen ik nog onderdirecteur op het ministerie van LVV was, heb ik zelf het plan voorbereid om het gebied te ontwateren ten gunste van de boeren”, geeft Algoe aan. Als eerst is gestart met het baggeren en opschonen van de kreken in de omgeving van de Suralcoweg. Hierna zal de weg voor de korte termijn worden verhard om begaanbaar  te zijn. De asfaltbergingswerkzaamheden zullen na drie maanden worden opgestart. Door de ontwatering zullen de arealen van de boeren niet meer onder water lopen.

Publicidade

“De infrastructuur moet zich terug verdienen in een aantal zaken voor de bevolking zoals woongenot, maar ook moeten de mensen in de gelegenheid zijn de agrarische sector opgang te brengen”, aldus OW- minister Rabin Parmessar. Hij waarschuwde de truckhouders om niet met te zware wagens over de weg te rijden.

 

Comentar

Comentar