Op maandag2 maart heeft de Krijgsraad besloten dat de strafzaak tegen Edgar Ritfeld in het 8 December-strafproces voor een jaar wordt geschorst. Het verzoek van auditeur-militair Roy Elgin, gedaan op de zitting van 2 februari, om de vervolging met een jaar uit te stellen is hiermee ingewilligd.

 

volgens de Krijgsraad heeft de zaak-Ritfeld te maken heeft met alle andere zaken in dit proces waarbij de aanklachten onder andere doodslag en moord zijn. En vanwege het feit dat de vervolging in de rest van de strafzaken in het 8 December- strafproces zijn geschorst, is de Krijgsraad van mening dat hetzelfde moet gelden voor de zaak- Ritfeld. Op de zitting van 2 februari betoogde Elgin, dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk is door de Amnestiewet van 2012 en dat de situatie nog steeds niet veranderd is, ofschoon het Hof van Justitie het vonnis tegen Ritfeld, die beroep had aangetekend, heeft vernietigd. Elgin spreekt de hoop uit dat binnen een jaar het Constitutioneel Hof is benoemd die antwoord kan geven op de indringende vraag over inmenging.

 

Noch Ritfeld noch zijn advocaat Gerold Sewcharan zijn geïnteresseerd in de verdere behandeling. Zij zijn van mening dat het Hof van Justitie Ritfeld had moeten vrijspreken. Zij hebben zich daarom gewend tot de Inter-Amerikaanse Commissie van de Rechten van de Mens over het vonnis van het Hof van Justitie.

 

Comentar

Comentar