De Staatsbegroting 2019 is donderdag  6 juni 2019 in De Nationale Assemblée (DNA) goedgekeurd.  Deze wet is met 28 stemmen voor en 14 tegen aangenomen. De voorzitter van DNA, Jennifer Geerlings-Simons is blij omdat het land eindelijk een begroting heeft. Dit ondanks de helft van het jaar reeds voorbij is. Een begroting is namelijk belangrijk, omdat de ontwikkeling van het land verder moet gaf ze te kennen. Ook is ze verheugd  dat er op de begroting geld is opgebracht voor het Nationaal Woningbouwfonds.

Jennifer Geerlings-Simons – Voorzitter van De Nationale Assemblée (Foto: Luiz Paulo)

De Commissie van Rapporteurs die zich heeft gebogen over de begroting heeft bestaan uit de leden: Amzad Abdoel als voorzitter, Asiskumar Gajadien, Oesman Wangsabesari, Diana Pokie, Celsius Waterberg, Carl Breeveld, Jennifer Vreedzaam, William Waidoe, Wendell Asadang, Gregory Rusland, Raymond Sapoen, Cleon Gonsalves, Jardin de Ponte, Rossellie Cotino, Krishnakoemarie Mathoera en Yvonne Maabo.

Publicidade

Volgens de voorzitter van het parlement is het afwijzen van de begroting geen optie omdat de salarissen van landsdienaren betaald moet worden. De regering moet eveneens  een bijdrage lever aan de ziekenhuizen en de diverse subsidies moeten gefinancierd worden. Ze voorzitter hoopt dat het DNA in november kan aanvangen met het behandelen van de begroting van 2020 .

Abdoel, is ervan overtuigd dat de goedkeuring van de begroting als instrument zal dienen voor verdere verduurzaming van de economische groei. Verder heeft hij aangegeven dat de nodige basisbehoeften gegarandeerd worden.

Vanuit de oppositiebanken is duidelijk aangegeven geen goedkeuring te zullen geven omdat de begroting geen garantie biedt voor een betere samenleving. Oppositieleden hebben eveneens aangehaald niets van productieverhoging te hebben gemerkt. Volgens parlementariër Dew Sharman is er juist sprake van een leencultuur.

Foto: Archief LPM

Comentar

Comentar