In het kader van verdere integratie van personen met een beperking bevorderen, roept het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) de gemeenschap op om gezamenlijk meer faciliteiten en ondersteuning te geven aan deze personen.

 

Publicidade

Op woensdag 3 december wordt de ‘Internationele dag van de mensen met een beperking’ herdacht. Het thema voor dit jaar is: ‘Integratie zonder discriminatie’. De oproep van Sozavo moet in dat kader gezien worden.

 

Volgens het ministerie zal het thema niet direct verwezenlijkt worden en te zien zijn. Maar, zegt het ministerie, zowel materiële als immateriële hulp wordt verleend aan de doelgroep. “Zo heeft de regering in juli 2012 de financiële bijstand per maand met SRD 100 verhoogd. Deze uitkering is nog niet voldoende, maar betekent wel een aanzienlijke verbetering voor het leven van mensen met een beperking”, geeft Sozavo in een verklaring aan.

 

Sozavo zal trachten tegemoet te komen aan het verzoek van de doelgroep om de uitkering te brengen naar SRD 525 ptevens zal er gewerkt worden aan wet- en regelgeving betreffende accommodatie en acceptatie van mensen met een beperking in alle delen binnen de maatschappij.

 

De VN heeft de Internationale dag voor Mensen met een beperking ingesteld met als doel de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden. Deze discussie moet op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau geschieden.

Comentar

Comentar