— Foto: Luiz Paulo

Tijdens een openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) heeft de minister van Onderwijs, Marie Levens, bekendgemaakt dat de scholen niet op 1 september meer open zullen gaan. De scholen gaan in oktober weer open. Het ministerie zal dit nog formeel bekendmaken nadat alle stakeholders gehoord zijn geworden deelde ze mee in DNA. Er zal gesproken worden met de ouders, leerkrachten, studenten, vakbonden, staf van het ministerie, bus- en boothouders voor schoolvervoer en het bedrijfsleven die stageplekken beidt.

Levens geeft aan dat ze de missive zal moeten intrekken waarop vermeld staat dat de school op 1 september weer begint. Dat zal een voorleggen in de Raad van Ministers. Levens benadrukt dat er nog veel moet gaan gebeuren voordat de school in oktober weer opengaat. De bussen moeten weer rijden, de luchtruimte naar het binnenland zou volledig open moeten zijn, de veiligheidsprotocollen gaan aangescherpt moeten worden. Ze zegt verder dat de schoolradio en schooltelevisie verder ontwikkeld moet worden en nog veel meer.

Publicidade

Comentar

Comentar