Chan Santokhi — Foto: Luiz Paulo

Het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, moet  volgens President Chan Santokhi geplaatst moet worden in het kader van het versterken van de vriendschapsbanden tussen de beide landen. Volgens Santokhi is er niet  gesproken over het wel of geen toestemming verlenen aan de Verenigde Staten van Amerika om vanuit Surinaams grondgebied acties te ondernemen tegen Venezuela.

President Santokhi gaf aan op de hoogte te zijn van de uitdagingen in Venezuela. De Surinaamse regering huldigt het standpunt dat de politieke leiders in dat land de problemen waarmee het land worstelt, intern moeten oplossen. Belangrijke principes van de regering zijn democratie, democratische instituten, goed bestuur, rechtstaat, mensenrechten alsmede het handhaven van vrede en veiligheid.

Publicidade
— Foto: Luiz Paulo

Suriname zal samen met alle gelijkgerichte partijen bijdragen aan de dialoog om zodoende de democratische rechten van het Venezolaans volk te helpen waarborgen.

Comentar

Comentar