Roberto Prade is officieel geïnstalleerd geworden tot Korpschef van het Korps Politie Suriname (KPS) vandaag. Na de nodige formaliteit en de vaandel officieel overgedragen gekregen te hebben van de president Desiré Bouterse mocht hij zich Korpschef noemen. Prade gaf in zijn speech te kennen dat hij zich al als een korpschef gedroeg toen hij een jaar en twee maanden waarnam in de functie.

“Het is een waar genoegen om u toe te spreken als korpschef. In het begin hoorde ik allerlei verhaaltjes. Doe het niet, want waarnemend korpschef is nog niet zeker, maar vandaag is het officieel”,  zegt Prade. Hij is verder ingegaan op criminaliteit en structuren binnen het korps, onder andere; HRM, wagenbeheer en de bedrijfsvoering. “Ik ga voor het groter belang en ik verwacht dat u dat ook doet”, liet hij weten.

Prade is in aanwezigheid van vele hoogwaardigheidsbekleders eerst beëdigd tot hoofdcommandant door de president Desiré Bouterse. Vervolgens heeft de gewezen KC Agnes Daniel het vaandel overgedragen aan de president, die op zijn beurt dit heeft overgedragen aan de nieuwe politiebaas. Prade is de 49ste korpschef en heeft met de installatie formeel het roer bij de politie van hoofdcommissaris Agnes Daniel overgenomen.

Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie heeft tijdens toespraak zijn bewondering voor de nieuwe KC uitgesproken. “U bent als aspirant uw loopbaan begonnen. Een behoorlijke bagage dus. Het KPS en de samenleving van Suriname wordt nu aan u toevertrouwd. De investering in de samenleving moet worden voortgezet”, aldus Getrouw. Na de formaliteit werd er een defile gehouden.

Foto: LPM

Comentar

Comentar